CUBIC 215

Камина с кубична форма.

Технически данни

Производител Jydepejsen
Мощност 3-8 kW
Изход за димни газове ф150 mm
Тяга на комина ,min 12
Въглеродни емисии 0,06%
Вторично изгаряне да
Ефективност , % 80
t-ра на изход.газове 290 С
чертеж виж PDF файла
Спецификация Свали PDF