Приложение

Предпазва стената от нагряване и същевременно затопля помещението.

Технически данни

Производител Nordpeis-Норвегия
Материал композиционен