Обезопасяване

Показано е свързване към комин Shiedel /керамичен/. Термопанела играе ролята на екран за горещия въздух и същевременно охлажда камината и затопля помещението,в което се намира.

Технически данни

Материал композиционен
Производител Nordpeis-Норвегия