Помощна стена

Помощна стена се изгражда по необходимост-виж лявата страна на камината.

Технически данни

Материал композиционен
Производител Nordpeis-Норвегия