Lacunza VULCANO 02

Камина и готварска печка еднивременно. Тук е показан втори вариант на VILCANO

Технически данни

Спесификация Виж модел 01