Котел LIEPSNELE L 10

Котела работи на дърва , капаци ,дървени отпадъци , трици ,дървени брикети ,чипс , торф.

Технически данни

Производител LIEPSNELE Литва
Продължителност на горене / h-часа/ min 31 h
Дърва за едно зареждане/kg/ 25 kg
КПД 91 %
Мощност 10 kW