Гравитачна схема на свързване

1-баланс вентил 2-отворен разширителен съд 3,4-предпазна група от: -предпазен вентил по налягане , обезвъздушител ,манометър.

Технически данни

Производител Liepsnele Литва